Wizyty w Aglomeracji Opolskiej

W dniach 25-27 kwietnia 2022r. zrealizowaliśmy pierwszą wizytę przedstawicieli partnerów czeskich i instytucji współpracujących w Polsce w formie wyjazdu studyjnego do Aglomeracji Opolskiej w ramach realizowanego projektu. Wyjazd studyjny był przeznaczony przede wszystkim dla przedstawicieli struktury wdrażania ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej a także dla przedstawicieli instytucji współpracujących.

Głównym tematem wyjazdu była ocena efektów wdrożenia narzędzia ZIT w Aglomeracji Opolskiej, prezentacja innowacyjnych rozwiązań w gminach Aglomeracji Opolskiej z naciskiem na odnawialne źródła energii oraz turystyka i rekreacja.

W pierwszym dniu wizyty nasi goście odwiedzili miasto Krapkowice, gdzie zostali przywitani przez Burmistrza Miasta Krapkowice Pana Andrzeja Kasiurę, który po krótkim poczęstunku wraz z przewodnikiem i kapitanem jednego ze statków wygłosili naszym gościom wykład o historii miejsca, rozwoju w ostatnich latach oraz inwestycjach miasta w żeglugę. Podkreślili, że woda i obie rzeki miały i mają ogromne znaczenie dla miasta. Świadczy o tym również położenie historycznego centrum tuż u zbiegu Odry i Osoblahy. Zwrócili również uwagę na cel funkcjonowania przystani jachtowej (Stowarzyszenie Przystań Jachtowa Krapkowice), którym jest promocja turystyki.

Następnie nasi goście wyruszyli w rejs po Odrze. Najpierw w górę rzeki, gdzie pierwszym przystankiem była śluza Jaz Krapkowicki. Na miejscu Dyrektor firmy budowlanej we współpracy z przedstawicielami miasta przedstawił cały projekt, którego głównym celem jest zwiększenie przepustowości śluzy i wybudowanie zupełnie nowej śluzy, która pozwoli nawet dużym statkom towarowym na przekraczanie tutejszego odcinku Odry. Wspomniał również, że na całej Odrze planowanych i realizowanych jest kilka podobnych projektów, których głównym celem jest umożliwienie przewozów towarowych na jak najdłuższym nieprzerwanym odcinku rzeki, w przyszłości aż po Szczecin. Częścią projektu w Krapkowicach jest także konserwacja i rewitalizacja zabytku techniki. Jest to zabytkowa śluza, która w przyszłości będzie wykorzystywana do celów turystycznych. Po prezentacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, nastąpiła druga część rejsu, podczas której nasi gości zwiedzili historyczne centrum miasta, poobserwowali faunę i florę na brzegach, przepłynęli pod zabytkowym mostem kolejowym i wrócili do przystani jachtowej, skąd wyruszyli na krótką wycieczkę po mieście.

Następnie nasi goście udali się do Kamienia Śląskiego gdzie po zakwaterowaniu nastąpiła prezentacja Sebastianeum Silesiacum oraz farmy fotowoltaicznej a wieczorem uroczysta kolacja z udziałem wicemarszałek województwa opolskiego Pani Zuzanny Donath – Kasiury, burmistrza Krapkowic, burmistrza Niemodlina oraz przedstawicieli struktury wdrożeniowej Aglomeracji Opolskiej, podczas kolacji omówiono korzyści płynące ze zintegrowanych narzędzi rozwoju aglomeracji a także potencjalne przyszłe projekty bilateralne.

Drugiego dnia wizyty nasi goście zostali zaproszeni do Chróściny w Gminie Dąbrowa, gdzie Pani Wójt Katarzyna Gołębiowska- Jarek przedstawiła naszym gościom swoją gminę w formie prezentacji i ciekawych filmów. Podczas prezentacji zwróciła uwagę na rozwój gminy, czego dowodem jest 2 miejsce w Europie w konkursie na gminę roku 2021. Po kompleksowej prezentacji gminy Dąbrowa, Pani Wójt zaprosiła naszych gości na uroczyste otwarcie drogi łączącej obie gminy. Jest to inwestycja województwa opolskiego przy współfinansowaniu gminy. Zatwierdzona droga reprezentuje czterokilometrowy odcinek, z którego będą korzystać mieszkańcy rozwijającej się osady we wsi, jednocześnie droga jest również przystosowana do obsługi maszyn rolniczych.

Następnie nasi goście udali się do Gospodarstwa Stajnia Karczów, które jest firmą rodzinną w formie gospodarstwa agroturystycznego w gminie Dąbrowa. Oprócz hodowli szerokiej gamy dużych zwierząt gospodarskich (konie, bydło, kozy, owce itp.) i małych (drób, króliki itp.), czy uprawa roślin rolniczych, właściciele oferują zakwaterowanie w gospodarstwie a w weekendy organizują imprezy kulturalne takie jak koncerty, dni dziecka, warsztaty i całą masę innych atrakcji. Po obiedzie nasi goście zwiedzili również Park w Chróścinie. Następnie udali się do Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim gdzie zaprezentowano jak ważną rolę odgrywa obiekt w rozwoju regionalnym nie tylko najbliższego otoczenia, ale całego regionu. Zainteresowani uczestnicy objazdu studyjnego mieli możliwość spróbowania strzałów w golfa pod okiem trenera.

Ostatniego dnia wizyty nasi gości ponownie zawitali do Krapkowic, tym razem mieli okazję zwiedzić lokal i sklep firmowy firmy Nagaba. Nasi goście byli szczególnie zainteresowani inwestowaniem w badania i innowacje na przykładzie butów narciarskich na potrzeby skoczków narciarskich.

Na zakończenie wizyty udaliśmy się do Mosznej gdzie zwiedziliśmy znane na całym świecie muzeum Fabrykę Robotów. Ostatnim punktem programu było spotkanie w Wójtem Gminy Strzeleczki Panem Markiem Pietruszką, który przedstawił kluczowe informacje z dziejów zamku i wsi po czym zaprosił do zwiedzania terenów zamku

Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2022r. mieliśmy przyjemność po raz kolejny gościć przedstawicieli Aglomeracji Ołomunieckiej. Była to druga wizyta studyjna w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wcześniejsze wizyty odbywały się w ramach poprzedniej edycji projektu dotyczącego współpracy pomiędzy aglomeracjami po obu stronach granicy.

Tym razem gościliśmy u siebie przedstawicieli Miasta Ołomuniec, Miasta Litovel, Miasta Przerów, Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej, Agencji Rozwoju Moraw Środkowych oraz Parku Naukowo Technologicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Trwająca trzy dni wizyta koncentrowała się wokół tematów dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania w rozwoju lokalnym, działalności Parku Naukowo Technologicznego w Opolu oraz możliwości nawiązania współpracy z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Palackiego, infrastruktury sportowej oraz działań samorządów wspierających rozwój sportu na przykładzie miasta Opola. Rozmawialiśmy również o możliwościach dalszej współpracy Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej.

W pierwszym dniu wizyty nasi goście odwiedzili zabytkowe miasto Brzeg, gdzie mieli okazję nie tylko zwiedzić najważniejsze zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego, ale również spotkać się z Burmistrzem Miasta Brzeg, Panem Jerzym Wrębiakiem, który opowiedział uczestnikom wizyty jak Miasto Brzeg wykorzystuje zasoby kulturowe do promocji i rozwoju miasta.

Program drugiego dnia rozpoczęliśmy od wizyty w Parku Naukowo –Technologicznym w Opolu. Członkowie delegacji zostali zapoznani z historią i działalnością PNT. Odwiedziliśmy laboratoria oraz Centrum Przetwarzania Danych, które uzyskało uznany światowy certyfikat ANSI/TIA 942 – RATED 3 oraz stosuje wysoce energooszczędne systemy klimatyzacji, dzięki czemu określa się mianem „zielonego data center”. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu PNT, Pana  prof. dr hab. inż. Jarosława Mamali oraz firm ulokowanych w PNT, mieliśmy okazję odwiedzić trzy z nich: KBA Automatic, Somati Systems oraz Ncosmetics. Wizyta w Parku była niezwykle intersująca przede wszystkim dla naszych gości z Parku Naukowo Technologicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Pojawiły się pierwsze deklaracje współpracy pomiędzy obiema instytucjami, co stanowi wartość dodaną naszego projektu i znacznie zwiększa jego transgraniczne oddziaływanie.

Druga część dnia w całości poświęcona była obszarowi wspierania sportu oraz infrastruktury sportowej przez polskie samorządy, na przykładzie Miasta Opola. W Centrum Sportu w Opolu, po zapoznaniu się z obiektem, wysłuchaliśmy niezwykle interesującej prezentacji Naczelnika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola, Pana Marcina Sagana. Prezentacja dotyczyła zarówno utrzymania obiektów sportowych, jak i realizacji inwestycji oraz wspierania klubów i stowarzyszeń sportowych oraz sportowców indywidualnych. Następnie odwiedziliśmy dwa obiekty: Toyota Park oraz Stegu Arenę. Uczestnicy wizyty studyjnej byli pod ogromnym wrażeniem tego, jak nowoczesne obiekty mają do dyspozycji mieszkańcy Opola i jak konsekwentnie realizowany jest w stolicy regionu program wspierania sportu i kultury fizycznej.

Trzeci dzień pobytu naszych czeskich partnerów w Opolu rozpoczęliśmy od odwiedzin w jednej z placówek Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, Centrum Nauki i Eksperymentu „Zaczarowany świat”. Goście z Aglomeracji Ołomunieckiej zapoznali się z działalnością Centrum oraz odwiedzili część z 22 pracowni tematycznych utworzonych w Centrum. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali również jak placówka pozyskuje środki Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z całego regionu.

Ostatnim punktem wizyty w Aglomeracji Opolskiej był udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Spotkanie miało świąteczny charakter, nie zabrakło jednak treści merytorycznych. Podsumowaliśmy działalność Stowarzyszenia w 2022 roku oraz rozmawialiśmy o planach na przyszłość. Dotyczą one również kontynuacji współpracy pomiędzy Aglomeracją Opolską i Aglomeracją Ołomuniecką.        

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content