Historia współpracy

Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej zapoczątkowana została w 2016 roku, kiedy to przedstawiciele obu aglomeracji podpisali Porozumienie o współpracy transgranicznej. Było to pierwsze Porozumienie podpisane pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce i Republice Czeskiej.

Kolejnym krokiem do zacieśnienia i pogłębienia współpracy była realizacja pierwszego partnerskiego projektu –  „Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej”, który realizowany był w latach 2017-2018 w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG VA Republika Czeska –Polska.

Głównym celem projektu była współpraca instytucjonalna w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego obydwu partnerskich aglomeracji oraz wymiana doświadczeń prowadząca do polepszenia współpracy w zakresie ukierunkowania procesu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w ramach obydwu obszarów – Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej. Projekt zakładał realizację wizyt studyjnych przeznaczonych dla przedstawicieli obu aglomeracji, wymianę dobrych praktyk z zakresu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, konkurs wiedzy o Aglomeracji Ołomunieckiej realizowany po stronie polskiej oraz działania informacyjno – promocyjne.

Realizacja pierwszego wspólnego projektu pozwoliła na wzmocnienie współpracy transgranicznej i nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy partnerami projektu, co pozwoliło na realizację kolejnego wspólnego przedsięwzięcia jakim była realizacja projektu – „Razem dla rozwoju aglomeracji”, który realizowany był w latach 2018-2020 przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

Celem globalnym projektu był rozwój współpracy instytucji publicznych oraz stworzenie transgranicznych sieci współpracy, które spowodują efekt multiplikacyjny w zakresie zintegrowanego rozwoju terytorialnego obszarów obydwu aglomeracji.

Ponadto celem projektu była wymiana doświadczeń prowadząca do intensyfikacji współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej. Realizacja projektu przyczynić miała się do zwiększenia poziomu współpracy i wykorzystania wspólnie wypracowanych rozwiązań, co przyniesie oszczędności w zakresie wykorzystania środków publicznych i pomoże w zwiększeniu efektywności projektów skierowanych do społeczności lokalnych.

W wyniku realizacji projektu doszło przede wszystkim do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczy obydwu aglomeracji oraz wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Efektem wymiany doświadczeń będzie natomiast próba wykorzystania rozwiązań stosowanych w kraju sąsiada po drugiej stronie granicy, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu jakości wdrażanych polityk publicznych.

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content