Staże w obu Aglomeracjach

Staż w Aglomeracji Opolskiej odbył się w dniach 15-22 sierpnia 2021 roku. Był to okres wytężonej pracy nad materiałami merytorycznymi dotyczącymi realizowanego projektu oraz planowaniem kolejnych działań na najbliższe miesiące.

Program stażu poświęcony był głównie zagadnieniu ZIT w obu aglomeracjach. Stażysta mógł szczegółowo zapoznać się z realizacją projektów zintegrowanych w Aglomeracji Opolskiej.

Ciekawym punktem stażu była możliwość uczestniczenia w warsztatach strategicznych, podczas których dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z edukacją i sprawami społecznymi obszaru Aglomeracji Opolskiej, jako elementu tworzenia Strategii Aglomeracji Opolskiej.

Urozmaiceniem wizyty naszego partnera była wizyta Gminie Turawa podczas której zaprezentowane zostały powstające ścieżki pieszo – rowerowe będące inwestycją realizowaną w ramach ZIT oraz szereg innych ciekawych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Turawa. Był to czas na wymianę doświadczeń a także wykreowanie potencjalnych obszarów współpracy w ramach międzynarodowych projektów.

 

Podczas ośmiodniowego pobytu partnerzy projektu zwrócili szczególną uwagę na ocenę bieżącej realizacji projektu jak również skupili się na planowaniu przyszłych działań takich jak wyjazd studyjny przedstawicieli Aglomeracji Opolskiej do Ołomuńca w październiku 2021.
Podczas spotkań z przedstawicielami Aglomeracji Opolskiej zaproponowano również potencjalne wspólne projekty transgraniczne do ewentualnej przyszłej realizacji.

Pomiędzy 11 a 15 października 2021r. na tygodniowym stażu w Aglomeracji Ołomunieckiej przebywał Pan Dawid Ozimek oraz Pan Sebastian Dambiec. Tematem przewodnim stażu było zarządzanie kryzysowe oraz adaptacja do zmian klimatu co łączy się z tematyką działań realizowanych w ramach Komitetu Monitorującego Program „Solidarni w obliczu zagrożeń” w skład, którego wchodzą nasi przedstawiciele. Staże i wymiana pracowników to jedno z kluczowych działań projektu, które przyczynić ma się do wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu oraz instytucji współpracujących z Polski i Republiki Czeskiej.
Staż koncentrował się na funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w Ołomuńcu.

Pracownicy partnera projektu po stronie czeskiej zorganizowali prezentację systemu zarządzania kryzysowego Miasta Ołomuniec dla polskich pracowników wraz z wycieczką do jednostek ochotniczej straży pożarnej, obie strony wymieniły się doświadczeniami związanymi z zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu, nasi przedstawiciele zaprezentowali również program „Solidarni w obliczu zagrożeń“, który spotkał się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem strony czeskiej.

Następnie polscy stażyści mieli okazję zapoznać się z głównym dworcem straży pożarnej gdzie odbyła się również prezentacja nowoczesnego sprzętu gaśniczego i stanowisk pracy linii 112.

Ostatnim punktem podczas wizyty ale również bardzo Interesującym było spotkanie i prezentacja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Republiki Czeskiej.

W ramach programu towarzyszącego odbyła się wycieczka po mieście Ołomuniec i jego okolicach.

Wypracowane wnioski oraz nawiązane kontakty, wykorzystane zostaną między innymi
do przygotowania kolejnych partnerskich, międzynarodowych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wypracowane wnioski oraz nawiązane kontakty, wykorzystane zostaną między innymi
do przygotowania kolejnych partnerskich, międzynarodowych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content