Wizyty w Aglomeracji Ołomunieckiej

28 czerwca 2021r. został zorganizowany jednodniowy wyjazd do Aglomeracji Ołomunieckiej.

Wizyta skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli struktury wdrażania ZIT Aglomeracji Opolskiej, tj. do pracowników biura SAO, a także do przedstawicieli instytucji współpracujących w aglomeracji, interesariuszy oraz przedstawicieli gmin. Wyjazd został zorganizowany we współpracy  strony czeskiej i polskiej. Wizyta była także okazją do spotkania zespołu projektowego, który był reprezentowany przez wszystkich partnerów projektu.

Wizyta studyjna miała spełnić następujące główne cele:

  • przedstawienie ciekawych projektów realizowanych w Aglomeracji Ołomunieckiej, które mają potencjał transferu dobrych praktyk do Aglomeracji Opolskiej;

W ramach tego celu zostały wybrane dwa miejsca:

– Centrum SEMAFOR – „miasteczko ruchu drogowego”,

– Centrum działań ekologicznych Sluňákov

  • spotkanie zespołu projektowego

– planowanie działań na lato 2021- staże

– przedstawienie nowej strony internetowej projektu

– podsumowanie dotychczasowych działań projektu

Program wyjazdu i rezultaty spotkania:

Centrum Semafor.

Kierownicy centrum sygnalizacji świetlnej, pan Línek i pani Nastoupilová, przedstawili historię centrum SEMAFOR, bieżącą działalność, obiekty itp.

Samo centrum powstało w 2010 roku przy silnym wsparciu ówczesnego zastępcy burmistrza Pana Michala Urbáška. Od tego czasu działalność ośrodka skoncentrowała się na edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, działalności edukacyjnej dla szkół podstawowych, ale także dla studentów, a konkretnie dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (FTK UPOl), zwłaszcza tych studiujących Edukacja z naciskiem na edukację i ochronę ludności. Działania edukacyjne obejmują również pracę z seniorami.

Same zajęcia edukacyjne nie odbywają się tylko w miejscu, gdzie znajduje się plac manewrów drogowych i inne obiekty, ponieważ w ośrodku znajduje się również mobilny plac zabaw, dzięki któremu programy szkoleniowe mogą być realizowane bezpośrednio w pomieszczeniach szkół i podobnych instytucjach, które wykazują zainteresowanie usługami.

Finansowanie ośrodka – administracyjnie leży po stronie Urzędu Miasta Ołomuniec, jednakże ośrodek posiada własny budżet, na który składa się wkład miejski, edukację transportową finansuje Ministerstwo Transportu i częściowo Biuro Regionalne Województwa Ołomunieckiego, oba za pośrednictwem BESIP.

BESIP jest głównym organem koordynującym bezpieczeństwo ruchu drogowego w Czechach, działa jako niezależny departament Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, a jego zadaniem jest gwarantowanie i wdrażanie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach organizacji BESIP działa również 14 koordynatorów regionalnych w regionach, którzy następnie współpracują z poszczególnymi ośrodkami, w tym z Centrum SEMAFOR. Uczestniczą w wydarzeniach dla publiczności, dla kierowców, uczestniczą w seminariach lub dyskusjach oraz zapewniają wsparcie metodyczne.

Z usług Centrum SEMAFOR korzysta rocznie 30 000 osób, w tym ok. 4000 dzieci. We współpracy ze studentami FTK UPOl prowadzone są również kursy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub umysłową.

Ważna jest edukacja w zakresie ruchu drogowego uczniów szkół podstawowych, którzy muszą ją ukończyć (jest to obowiązkowe z mocy prawa) podczas uczęszczania do klasy IV lub V. W praktyce odbywa się to w dwa dni, pierwszy dzień podzielony jest na część teoretyczną, a następnie jej praktyczne wykorzystanie bezpośrednio na placu manewrowym. Następnego dnia odbywają się testy. W sumie, zgodnie z metodologią Ministerstwa Transportu, uczniowie muszą zaliczyć co najmniej 10 godzin. Ciekawym wyjściem dla uczniów jest „Karta Młodego Rowerzysty”. Kierownicy ośrodka zwracają w tym miejscu uwagę na wysoki odsetek dzieci w wieku 10 lat, które w ogóle nie potrafią jeździć na rowerze, nie znają podstawowych umiejętności motorycznych, a praca z nimi jest znacznie bardziej skomplikowana. W szczególności bardzo problematyczne są działania w ruchu drogowym, reakcje, starty, koordynacja myślenia i motoryki itp.

Innym celem działań jest nauczanie starszych uczniów, w wieku 18 lat. Tutaj skupiają się głównie na problematycznych fragmentach przepisów ruchu drogowego, na które brakuje miejsca podczas zdobywania prawa jazdy w szkołach nauki jazdy. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo na drodze.

Popularność zyskały również seminaria dla osób zainteresowanych, które są szczególnie ważne dla osób starszych. Osoby te często dopiero podczas tych wydarzeń dowiadują się, jakie zagrożenia na nich czekają nie tylko w ruchu drogowym. Seminaria dotyczą również ruchu na trasach rowerowych lub na szlakach mieszanych, gdzie oprócz rowerzystów poruszają się również piesi. Odrębnym i dość problematycznym rozdziałem są zatem zasady eksploatacji nowoczesnych pojazdów z silnikiem elektrycznym, zazwyczaj e-skuterów itp. Tutaj kierownicy centrum SEMAFOR skarżą się na niewystarczające lub wręcz brak przepisów regulujących poruszanie się takich pojazdów. Jednocześnie w krajach sąsiednich, takich jak Niemcy, zasady dla tej grupy kierowców są jasno określone.

Dużą popularnością cieszy się również „Wakacyjna Szkoła Edukacji Ruchu Drogowego”, czyli podmiejski obóz dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, który po raz dziewiąty w tym roku zorganizuje Centrum SEMAFOR. Czterodniowy obóz skupia się nie tylko na edukacji drogowej, ale również na atrakcyjnych zajęciach ruchowych, ponieważ uczestnicy mają do dyspozycji samochody na pedały, rowery, hulajnogi, ale także pomoce do gry w piłkę itp. Obóz odbywa się przy każdej pogodzie nawet deszczowej kiedy oferuje się program w klasach. Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów.

Centrum działań ekologicznych i galeria przyrody Sluňákov

Centrum Działań Ekologicznych Sluňákov i Galeria Przyrody znajduje się w miejscowości Horka nad Moravou. Jego dyrektor Michał Bartoš przygotował dla wszystkich uczestników wyjątkową wycieczkę, podczas której wyjaśnił historię ośrodka, jego misję, opowiedział o szerokim zakresie działań oraz wskazał liczbę uczestników i zainteresowanych usługami ośrodka. Na koniec przedstawił wizję przyszłości i planowany rozwój usług.

Centrum Sluňákov powstało głównie dzięki wsparciu statutowego miasta Ołomuniec, pierwsze prace nad jego utworzeniem sięgają początku lat 90-tych. Pierwsze atrakcje dla publiczności odbywają się od 1993 roku, a od 1992 roku ośrodek oferuje swoją działalność szkołom, nauczycielom, rodzinom z dziećmi oraz pozostałym odbiorcom. Realizacja wszystkich działań odbywa się w nowoczesnym, energooszczędnym domu na skraju Obszaru Chronionego Krajobrazu Litovelské Pomoraví w Horce nad Moravou i jego bezpośrednim obszarze. Dom otoczony jest unikalną galerią sztuki przyrodniczej o nazwie Dom Natury Litovelské Pomoraví, w której odwiedzający i uczestnicy programów mogą na własne oczy poznać prawdziwy krajobraz łęgowy, tak typowy dla tego regionu, a właściwie całego OCHK.

Celem wszystkich realizowanych działań jest pogłębienie ścisłego związku ludzi z naturą i zamieszkiwanym przez nich krajobrazem. Do najciekawszych imprez realizowanych w ramach ośrodka należą: Ołomunieckie Dni Ekologiczne, imprezy dla dzieci i dorosłych, programy dla ośrodków rodzinnych, obozy lub sekcja Tuláček. Turyści mają do dyspozycji centrum informacji, galerię w przyrodzie z wieloma atrakcjami (przegląd roślin drzewiastych, makieta naturalnego i zmeliorowanego koryta rzeki, prawdziwy bobrowy zamek, jaskinie, piramida, ciekawy zodiak itp.), wycieczki przygodowe. Szkoły mogą wtedy wybierać spośród programów dziennych i stacjonarnych, często odbywają się kursy dla wychowawców i nauczycieli, centrum metodycznie i profesjonalnie pomaga w tworzeniu materiałów dydaktycznych i szablonów. Pomieszczenia domu niskoenergetycznego można również wynająć na wesela, konferencje czy uroczystości, dostępne są noclegi i wyżywienie. W tym roku otwarto również kawiarnię, a rozwój jej i innych usług planowany jest w najbliższej przyszłości.

W dniach 6 – 8 października 2021 przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej przebywali z kolejną wizytą studyjną w Aglomeracji Ołomunieckiej. W wyjeździe udział wzięło 23 uczestników reprezentujących miasta i instytucje z aglomeracji opolskiej. Tematem przewodnim wizyty u naszych czeskich partnerów był transport i mobilność. Program wyjazdu opracowany został wspólnie przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Miasto Ołomuniec oraz Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych.

Przedmiotem wykładów były prezentacje planów zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Przerowa i Brna, strona polska zaprezentowała zrealizowane dotychczas prace nad SUMP Aglomeracji Opolskiej. Nie zabrakło również omówienia ciekawych projektów zrealizowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej gdzie m.in. mogliśmy przyjrzeć się ciekawemu rozwiązaniu jakimi są skrzynki do przechowywania rowerów przy terminalu kolejowym w Mohelnicach oraz zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej.

O tym jak bogate jest dziedzictwo kulturowe i historyczne Republiki Czeskiej oraz jak zmienił się krajobraz dzięki inwestycjom finansowanym ze środków UE mogliśmy się przekonać odwiedzając Muzeum Komeńskiego w mieście Přerov – najstarsze muzeum swego rodzaju na świecie, gdzie w  renesansowym pałacu mogliśmy obejrzeć zbiory minerałów, rekonstrukcje klas szkolnych od XVII wieku do lat pięćdziesiątych XX wieku i ekspozycję poświęconą etnografii regionu Haná. Zwiedziliśmy także Pałac Tovačov oraz zabytkowy ratusz w Litovlu.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, które jest centrum innowacji i transferu technologii na Uniwersytecie Palackiego oraz łączy firmy z Uniwersytetem Palackiego, udostępnia nowe technologie przez co tworzy najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu w Ołomuńcu.

Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem oraz spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony uczestników biorących w nim udział. Natomiast nawiązane kontakty, będą stanowiły pole do dalszych aktywności realizowanych w ramach projektu.

W trakcie całej wizyty przedstawiciele zespołów projektowych z Polski i Czech omawiali również postępy w realizacji zadania, najbliższe działania, przygotowanie raportów i wszelkie kwestie związane z zarządzaniem projektem.  

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content