Działania kluczowe

W ramach projektu zaplanowano szereg uzupełniających się działań. Wszystkie one skierowane są do odbiorców zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.
  1. Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Ołomunieckiej.

Wizyty studyjne są doskonałą okazją do zgłębienia tematów istotnych dla partnerów projektu oraz instytucji z nimi współpracujących. Pozwalają na wymianę doświadczeń i bliższe poznanie rozwiązań funkcjonujących w danym obszarze tematycznym u partnera po drugiej stronie granicy.

  1. Wizyty przedstawicieli partnera czeskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Opolskiej.

Komplementarnie do wizyt polskich przedstawicieli w Czechach, w ramach projektu zaplanowano do realizacji również trzy wizyty studyjne przedstawicieli czeskich partnerów oraz instytucji z nimi współpracujących w Aglomeracji Opolskiej. Wizyty poświęcone będą przede wszystkim wymianie dobrych praktyk, przedstawieniu efektów realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Aglomeracji Opolskiej oraz porównaniu systemów wdrażania ZIT w Polsce i w Czechach.

  1. Wymiana pracowników i staże w instytucjach partnerskich

W ramach projektu zaplanowano do zorganizowania staże dla pracowników instytucji partnerskich. W trakcie dwutygodniowych oraz tygodniowych staży mają oni okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji partnerskich po drugiej stronie granicy oraz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie nauki języka kraju sąsiedniego. W trakcie staży, w których udział weźmie 6 przedstawicieli z Aglomeracji Ołomunieckiej oraz 9 z Aglomeracji Opolskiej zostaną zorganizowane spotkania i wizyty studyjne, by jak najlepiej zapoznać uczestników staży z działalnością partnerów oraz wdrażaniem instrumentu ZIT w obu aglomeracjach.

  1. Działania informacyjno – promocyjne

W trakcie całego okresu realizacji projektu prowadzone są działania informacyjno – promocyjne, mające na celu zapoznanie grup docelowych projektu z jego działaniami i efektami. Wszystkie informacje dotyczące projektu publikowane są na Portalu internetowym partnerów projektu oraz w mediach społecznościowych. Zaplanowano również organizację konkursu wiedzy na temat Republiki Czeskiej oraz obalania stereotypów na temat kraju sąsiedniego i jego mieszkańców. Konkurs jest przeznaczony dla dwóch grup wiekowych dzieci oraz dorosłych za pośrednictwem FB. Nagrodami w konkursie są przygotowane w ramach projektu gadżety promocyjne. Dodatkowo opracowano i zrealizowano Portal internetowy www.razemdlarozwoju.eu, który ma za zadanie upowszechnienie zadań realizowanych w ramach projektu. Celem realizacji zadania jest intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi oraz prywatnymi działającymi w aglomeracji ołomunieckiej oraz opolskiej. Częścią strony internetowej będą przejrzyste i podane w przystępnej formie informacje na temat systemów wdrażania ZIT w Polsce oraz w Republice Czeskiej, a także prezentacja projektów realizowanych za pośrednictwem instrumentu ZIT w obydwu obszarach funkcjonalnych. W ramach działania przedmiotowej strony upowszechnione będą także informacje dotyczące wydarzeń takich jak staże, wizyty studyjne, konferencje i seminaria organizowane w ramach projektu.

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content