Informacje o projekcie

Projekt ” Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” (Agglomerations4Borderlands 2020+) realizowany jest przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz dwóch partnerów czeskich: Miasto Ołomuniec i Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych. Projekt realizowany jest od lutego 2020 roku do stycznia 2023 roku.

Projekt zakłada współpracę dwóch aglomeracji, opolskiej i ołomunieckiej, w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2020+ poprzez następujące zadania:

  • wizyty studyjne i wymianę doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu ZIT (z udziałem partnerów/instytucji współpracujących),
  • wymiany pracowników (w tym miast i gmin, NGO),
  • pomoc w nawiązaniu współpracy przez gminy oraz NGO-sy nieposiadające partnerów w Czechach lub Polsce,
  • planowaniu strategicznym oraz porównanie instrumentu ZIT w obydwu krajach i lobbing w celu przeniesienia dobrych praktyk na drugą stronę granicy.

Partnerzy odpowiadają za identyfikację problemów dotyczących rozwoju obszarów aglomeracyjnych położonych wokół Opola i Ołomuńca a dwaj z nich (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz Miasto Ołomuniec) również za wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w latach 2014-2020 oraz w latach 2021-2027. We wrześniu 2016 roku Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz Miasto Ołomuniec, jako pierwsze tego typu podmioty w obydwu krajach, podpisały porozumienie o współpracy transgranicznej. Dotychczas zrealizowano trzy projekty w ramach wzajemnej współpracy.

Projekt rozwiązuje problem niedostatecznej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiadającymi
za rozwój obszarów funkcjonalnych wokół Opola oraz Ołomuńca. Celem wspomnianej współpracy jest dalsze ulepszenie polityk publicznych wdrażanych na obszarach aglomeracyjnych – poprzez przenoszenie dobrych doświadczeń.

 Nowymi elementami współpracy są:

  • rozszerzenie wymian pracowników na inne instytucje (w tym urzędów miast i gmin),
  • pomoc w nawiązaniu współpracy przez gminy oraz NGO-sy nieposiadające partnerów po drugiej stronie granicy,
  • porównanie instrumentu ZIT w obydwu krajach (na stronie www projektu) i lobbing w celu przeniesienia dobrych praktyk na drugą stronę granicy,
  • współpraca partnerów w zakresie korzystania ze środków innych programów i wymianą doświadczeń związaną z udziałem w innych programach UE – w tym EWT (np. Interreg Europa, Interreg Central Europe), Urbact, itd.

Aktualna sytuacja instytucji partnerskich wymaga ściślejszej współpracy oraz wzmocnienia kontaktów transgranicznych, co doprowadzi do wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów aglomeracyjnych. Wymiana doświadczeń będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: wdrażanie instrumentu ZIT, nowatorskie trendy w rozwoju miast, zielona gospodarka, kultura, bioróżnorodność na obszarach miejskich, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, profilaktyka zagrożeń, rzeki jako szansa rozwoju dla obszarów aglomeracyjnych oraz polityka senioralna.

Projekt pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

ul. Plac Wolności 6
45-018 Opole

(I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
NIP: 7543078725
Regon: 161568833
KRS: 0000485977


Telefon: 77 446 14 00
Fax: 77 44 59 612
E-mail: biuro@ao.opole.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 07.30 – 15.30

Copyright © Aglomeracja Opolska 2021

Skip to content