Návštěvy Olomoucké aglomerace

  1. června 2021 byl uspořádán jednodenní zájezd do Olomoucké aglomerace.

Studijní cesta byla primárně určena pro zástupce implementační struktury ITI Opolské aglomerace, tj. pro pracovníky sekretariátu SAO a dále pro zástupce spolupracujících institucí v aglomeraci, stakeholdery nebo zástupce obcí. Cestu zorganizovala ve spolupráci česká i polská strana. Návštěva byla také příležitostí k setkání s projektovým týmem, který zastupovali všichni partneři projektu.

Studijní cesta měla splnit tyto hlavní cíle:

  •  představit zajímavé programy pro veřejnost, které probíhají v Olomoucké aglomeraci a mají potenciál pro transfer dobré praxe do Opolské aglomerace; vytipováno bylo:

– Centrum SEMAFOR, jakožto „dopravní městečko“,

– Centrum ekologických aktivit Sluňákov

  • setkání projektového týmu

– naplánování aktivit na léto 2021 – stáže

– představení nového webu projektu

– shrnutí dosavadních aktivit projektu

Program cesty a výstupy z jednání

 Centrum Semafor

Manažeři centra semafor p. Línek a p. Nastoupilová představují historii vzniku Centra SEMAFOR, současné aktivity, zázemí atd.

Samotné centrum vzniklo v roce 2010 za výrazné podpory tehdejšího náměstka primátora p. Michala Urbáška. Od té doby se aktivity centra zaměřují na vzdělávání dětí v předškolním věku, edukační aktivity pro základní školy, ale také pro vysokoškoláky, konkrétně pro studenty Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UPOl), především ty, kteří studují obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva. Další čas je věnován práci se seniory.

Samotné vzdělávací činnosti přitom neprobíhají pouze v místě, kde se nachází dopravní hřiště a další zázemí, protože centrum disponuje i mobilním dopravním hřištěm, takže lze výukové programy realizovat přímo v prostorách škol a podobných institucích, které o služby projeví zájem. 

Financování centra – administrativně se jedná o součást Magistrátu města Olomouce, nicméně centrum má vlastní rozpočet, který se dále skládá z příspěvku města, dopravní výuku financuje Ministerstvo dopravy a částečně také Krajský úřad Olomouckého kraje, obojí prostřednictvím BESIP.

BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, funguje jako samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR a jeho úkolem je garantovat a realizovat Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Pod organizací BESIP taktéž funguje v regionech 14 krajských koordinátorů, kteří pak spolupracují s jednotlivými středisky včetně Centra SEMAFOR. Podílejí se tak na akcích pro veřejnost, pro řidiče, účastní se seminářů nebo besed a poskytují metodickou podporu.

Služeb Centra SEMAFOR využije ročně na 30 000 lidí, z toho zhruba 4 000 dětí. Ve spolupráci se studenty FTK UPOl pak probíhají i kurzy pro osoby s tělesným nebo mentálním hendikepem.

Důležitá je dopravní výchova žáků základních škol, kteří ji musí absolvovat (ze zákona je povinná) během docházky do 4. nebo 5. třídy. V praxi pak probíhá ve dvou dnech, první den je rozdělen na teoretickou část a následně její praktické zúročení přímo na dopravním hřišti. Druhý den pak probíhá testování. V součtu musí žáci dle metodiky Ministerstva dopravy absolvovat minimálně 10 hodin. Zajímavým výstupem pro žáky pak je „Průkaz mladého cyklisty“. Manažeři centra na tomto místě upozorňují na vysoký podíl dětí ve věku 10 let, které neumí na kole vůbec jezdit, nezvládají základní motoriku a práce s nimi je tak podstatně složitější. Především úkony v dopravním provozu, reakce, rozjezdy, koordinace myšlení a motoriky apod. jsou velmi problematické.

Další těžiště aktivit spočívá ve výuce starších studentů, 18 letých. Tady se zaměřují především na problematické pasáže pravidel silničního provozu, na které není dostatečný prostor během získávání řidičských průkazů v autoškolách. Především se jedná o bezpečnost silničního provozu.

Svoji oblibu si získaly také semináře pro veřejnost. Obzvláště důležité jsou pro osoby v seniorském věku. Tito lidé se mnohdy až během těchto akcí dozvědí, jaká rizika na ně nejen v silničním provozu čekají. Na seminářích se řeší i provoz na cyklistických trasách nebo na stezkách smíšených, kde se kromě cyklistů pohybují také chodci. Samostatnou a dosti problematickou kapitolu pak tvoří pravidla pro provoz moderních vozítek s elektrickým motorem, typicky e-koloběžek apod. Tady si manažeři centra SEMAFOR stěžují na nedostatečnou, nebo dokonce absentující legislativu řešící právě provoz
takovýchto vozidel. Přitom v okolních zemích, např. v Německu, jsou pravidla i pro tuto skupinu řidičů jasně dána.

Velmi oblíbená je pak i „Prázdninová škola dopravní výchovy.“ Jedná se vlastně o příměstský tábor pro děti a mládež ve věku 8-15let, který bude Centrum SEMAFOR pořádat letos již podeváté. Čtyřdenní tábor se zaměřuje nejen na dopravní výchovu, ale i na atraktivní pohybové aktivity, protože jsou účastníkům k dispozici šlapací káry, jízdní kola, koloběžky, ale také pomůcky pro míčové hry aj. Tábor se koná za každého počasí, když prší, je připraven náhradní program v učebně. Všechny aktivity probíhají pod vedením zkušených instruktorů.

Centrum ekologických aktivit a galerie přírody Sluňákov

Centrum ekologických aktivit a galerie přírody Sluňákov nachází se v Horky nad Moravou. Jeho ředitel, Michal Bartoš připravil pro všechny účastníky jedinečnou exkurzi, kterou doprovodil výkladem o historii centra, jeho poslání, pohovořil o širokém spektru aktivit a poukázal na množství účastníků a zájemců o služby centra. Na závěr představil i vizi do budoucna a plánovaný rozvoj služeb.

Centrum Sluňákov vzniklo hlavně díky podpoře Statutárního města Olomouce, prvotní práce na jeho vzniku se datují na počátek 90. let 20. Století. Od roku 1993 se pořádají první akce pro veřejnost, od roku 1992 pak už centrum nabízí své aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost. Těžiště aktivit se odehrává v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou a jeho nejbližším zázemí. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů na vlastní kůži zažít setkání s pravou lužní krajinou, tolik typickou pro tento region a vlastně celou CHKO.

Cílem všech realizovaných aktivit a činností směřuje k prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Mezi nejzajímavější akce pořádané v rámci centra patří: Ekologické dny Olomouc, akce pro děti i dospělé, programy pro rodinná centra, tábory nebo oddíl Tuláček. Turistům je k dispozici infocentrum, Galerie v přírodě se spoustou zajímavostí (přehled dřevin, model přírodního a meliorovaného říčního koryta, pravý bobří hrad, jeskyně, pyramida, zajímavý zodiak atd.), zážitkové prohlídky. Školy si pak mohou vybírat z denních i pobytových programů, často jsou pořádány kurzy vzdělávající i pedagogy, centrum metodicky a odborně pomáhá s tvorbou výukových materiálů a šablon. Prostory nízkoenergetického domu si lze také pronajmout třeba na pořádání svateb, konferencí nebo oslav, k dispozici je ubytování i stravování. V letošním roce byla otevřena i kavárna, rozvoj jejích a dalších služeb se plánuje i v brzké budoucnosti.

Skip to content