Klíčové činnosti

V rámci projektu proběhla řada aktivit, přičemž všechny byly zaměřeny na předkladatele i příjemce dotačních prostředků na polské i české straně hranice.
  1. Návštěvy představitelů polského partnera a spolupracujících institucí v Olomoucké aglomeraci.

Studijní návštěvy jsou vynikající příležitostí k představení témat, která řeší partneři projektu a instituce s nimi spolupracují. Umožňují výměnu zkušeností a hluší pochopení problematiky v dané tematické oblasti u partnera na druhé straně hranice. V rámci projektu proběhly dvě studijní návštěvy zástupců polského partnera a spolupracujících  institucí  v Olomoucké aglomeraci. Hlavními tématy byly – krizový management, systém řízení veřejné dopravy a fungování integrovaného dopravního systému, projekty realizované prostřednictvím ITI v různých tematických oblastech,  prezentace osvědčených postupů implementace ITI atd.

Podrobnosti v záložce: „kalendář“ – „návštěvy Olomoucké aglomerace“

  1. Návštěvy představitelů českého partnera a spolupracujících institucí v Opolské aglomeraci.

Zrcadlově k aktivitě návštěv polských zástupců v České republice umožnil projekt zrealizovat také dvě studijní návštěvy zástupců českých partnerů a s nimi spolupracujících institucí. Tyto návštěvy/studijní cesty proběhly v Opolské aglomeraci a v jejím nejbližším okolí. Návštěvy se dotkly především fungování ITI v Polsku obecně i s odlišnostmi v jednotlivých městech, prezentaci přínosů ITI Opolské aglomeraci nebo komparaci systémů implementace ITI v Polsku a České republice.

Podrobnosti na kartě: „kalendář“ – „návštěvy Opolské aglomerace“

  1. Výměny a stáže zaměstnanců v partnerských institucích

V rámci projektu se uskutečnily stáže pro zaměstnance partnerských institucí. Během dvoutýdenních stáží měli příležitost seznámit se s principy fungování partnerských institucí na druhé straně hranice a mj. i zdokonalit se v jazyku sousední země. Během stáží, kterých se zúčastnilo 6 zástupců projektových partnerů, proběhla řada schůzek, studijních návštěv a jiných setkání tak, aby se účastníci stáže co nejlépe seznámili s aktivitami partnerů a implementací nástroje ITI v obou aglomeracích.

Podrobnosti na kartě: „kalendář“ – „stáže“

  1. Informační a propagační činnost

Během celého období realizace projektu byly prováděny informační a propagační aktivity, aby se cílové skupiny projektu seznámily s jeho aktivitami, výsledky. Všechny informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách partnerů projektu a na médiích sociálních sítí. Prostřednictvím FB byla také uspořádána soutěž o znalosti Olomoucké aglomerace. Ceny v soutěži byly reklamní předměty připravené v rámci projektu. Zástupci Olomoucké aglomerace byli o výstupech projektu informováni během jednání pracovních skupin nebo řídicího výboru ITI.

Kromě výše uvedeného byla také spuštěna zvláštní podstránka webu www.aglomeracja-opolska.pl (umístěná na webu vedoucího partnera) věnovaná projektu a prezentaci dobré praxe.

 

Skip to content