Informace o projektu

Projekt „Společně pro rozvoj aglomeraci 2020+“ (Agglomerations4Borderlands 2020+) realizuje Sdružení Opolské aglomerace a dva čeští partneři: Statutární město Olomouc a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Projekt je realizován od února 2020 do ledna 2023.

Projekt představuje spolupráci 2 aglomerací ve vztahu k programovému období 2020+ prostřednictvím:

  • studijní cesty a výměny zkušeností se zvláštním důrazem na na nástroj ITI (za účasti partnerů/partnerských institucí)
  • výměna zaměstnanců (včetně zástupců měst a obcí, nevládních organizací)
  • pomoc při vytváření spolupráce mezi obcemi a nevládními organizacemi, které nemají partnera v cz/pl
  • porovnání nástroje ITI v obou zemích a snaha o přenesení dobré praxe na druhou stranu hranice.

 

Partneři projektu představují instituce odpovědné za identifikaci problémů spojených s rozvojem aglomerací v zázemích Opole a Olomouce a dvě z nich (SAO a město Olomouc) také za zavádění integrovaných územních investic v období 2014-20. V září 2016 podepsaly SAO a město Olomouc, jako první subjekty tohoto druhu ve svých zemích, dohodu o přeshraniční spolupráci. Projekt řeší problém nedostatečné spolupráce mezi institucemi odpovědnými za rozvoj funkčních oblastí kolem Opole a Olomouce.

Cílem této spolupráce je zkvalitnění veřejných politik uplatňovaných v aglomeračních oblastech –

prostřednictvím přenosu dobrých zkušeností.

Novými prvky spolupráce jsou:

 • rozšíření výměny pracovníků na jiné instituce (včetně pracovníků měst/obcí),
 • pomoc obcím a nevládním organizacím, které nemají partnery na druhé straně hranice, při
 • zakládání přeshraniční spolupráce
 • porovnání nástroje ITI v obou zemích (na webových stránkách projektu) s cílem přenést osvědčené
 • postupy na druhou stranu hranice,
 • spolupráce partnerů při využívání prostředků z jiných programů a výměna zkušeností týkajících se účasti v dalších programech EU – včetně ETC (např. Interreg Europa, Interreg Central Europe, Urbact atd.)

Současná situace partnerských institucí vyžaduje úzkou spolupráci a zintenzivnění přeshraničních kontaktů, což povede k výměně zkušeností a dalšího rozvoje aglomerací. Výměna zkušeností se bude týkat především těchto témat: zavádění nástroje integrovaných územních investic,inovativní trendy v rozvoji měst,obnovitelné zdroje energie, kultura, biodiverzita v městských oblastech, revitalizace bývalých průmyslových ploch, prevenci rizik, řeky jako šance pro rozvoj aglomerací a politiky zaměřené na seniory.

Skip to content